Co na to legenda...

Pustelnik z chatki

Po tym, jak gród Cieszki został zamieniony w kamień, wędrowcom, kupcom z południa i nowym osadnikom o tym zdarzeniu opowiadał jedyny ocalały – pustelnik mieszkający w chatce nad Lisim Wąwozem. Upominał wszystkich wskazując skamieniałą basztę jako przestrogę. Ponadto żarliwą modlitwą i częstym postem wyjednywał przebaczenie dla świata. Na każdy piątek złożył ślub zupełnego powstrzymania się od jedzenia, ślub milczenia oraz całodniowego trwania w modlitwie.

Właśnie w ten dzień tygodnia jego chatę odwiedzał szczególny gość – czart, który nigdy nie pogodził się z tym, że pustelnik, jako sprawiedliwy, nie został zamieniony w kamień. Diabeł wpadał w coraz większą wściekłość, kiedy jego kolejne pokusy nie przynosiły rezultatu. Najpierw pod pustelnię przywiódł piękną dziewczynę, która śpiewem miała oderwać pustelnika od klęczącej postawy. Gdy to się nie udało, rozsypywał złote monety wokół chaty duchownego, aby skusić go bogactwem. Bez efektu. Zdesperowany diabeł ukazywał mu się w oknie trzymając mitrę biskupią, obiecując zaszczyty i karierę kościelną.

Tak działo się do momentu, kiedy sprytny czart nie odkrył, że jedyną słabością pustelnika było jedzenie, a szczególnie słodkości. Przygotował więc diabeł pokusę – duży kosz pierników. Tym bardziej szczególnych, że wielkich jak dłoń dorosłego mężczyzny. Kiedy pustelnik poczuł ten kuszący zapach, przerwał modlitwę i wyszedł
z chatki w poszukiwaniu źródła tej cudownej woni. Jednak kiedy odnalazł koszyk
z piernikami, cisnął całą jego zawartość w krzak róży. Diabeł nie wytrzymał tej porażki i zaczął z wściekłością deptać pierniki wraz z kwiatami róży.

Po tym zajściu pustelnik podniósł kawałek ciasta z rozgniecionymi płatkami,
a zapach piernika z dżemem różanym zawładnął nim zupełnie i zjadł łamiąc śluby postu. Za to on i jego pustelnia zamienieni zostali w skałę.

Jedna z wersji tej legendy mówi, że przybył wtedy anioł, który uwolnił pustelnika
z kamiennego więzienia, zamieniając go w nietoperza, tak, aby mógł wyfrunąć skalną szczeliną.
Client 1
Client 2
Client 3
Client 1